“လူတစ္ေယာက္ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီဆိုရင္ ဒီလိုေတြျဖစ္လာမယ္. . . .”

လူတစ္ေယာက္သည္ ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီဆိုလွ်င္ စိတ္တည္ၿငိမ္လာျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကင္းကာ စိတ္မ်ားၾကည္လင္လန္းဆန္းလာျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိပါသည္ …။၎စိတ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းစိတ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္ …။

ထိုစိတ္မ်ိဳး ဝင္လာလွ်င္ ‘ငါေတာ့ ကံေကာင္းေတာ့မယ္၊ ဒီစိတ္ဟာ ေကာင္း ကံျပဳလုပ္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းခံစိတ္ေပပဲ’ ဟု သေဘာထားကာ ထိုစိတ္ ကို ေပ်ာက္ပ်က္မသြားရေအာင္ ထိန္းထားၿပီး ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္ …။

ထို႔အျပင္ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ျဖစ္ေလ့ ရွိသည့္ ေလ့က်င့္ေနစရာ အထူး မလိုေသာ သမား႐ိုးက် မေကာင္းကံဘက္သို႔ ျပန္ေျပာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္မိေစရန္လည္း အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လႉခ်င္တန္းခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ဒီကံေလး အထေျမာက္ေအာင္ ငါ လႉေပးဦးမွ’၊ သီလေဆာက္တည္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ လာလွ်င္ ‘ငါ ကံေကာင္း လာၿပီ၊ သီလေလး ေဆာက္တည္ၿပီး ေနဦးမွ’

ဘုရားရွိခိုးခ်င္စိတ္ ေပါက္လာလွ်င္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ဘုရားရွိခိုးၿပီးေတာ့ ပူေဇာ္လိုက္ဦးမွ’၊ ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း ပြါးမ်ားခ်င္စိတ္၊ တရားအားထုတ္ခ်င္စိတ္

ေပါက္လာလွ်င္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ပြါးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပြါးမ်ားလိုက္ဦးမွ၊အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္လိုက္ဦးမွ’ စသည္ျဖင့္ ေကာင္းကံမ်ားအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ေကာင္းစိတ္

မ်ားေပၚလာၿပီး ေကာင္းကံမ်ားကိုျပဳလုပ္ အားထုတ္ျဖစ္ လွ်င္ အခြင့္အေရးေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရလာၿပီဟု မွတ္ယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎အခြင့္ေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို လက္မလြတ္ေစ ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္ …။ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္း က်န္းမာ႐ႊင္လန္း ၿငိမ္းေအးႏိုင္ၾက ပါေစ ~~

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *