ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ

မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္အပိုင္းျခားကို ၾကည့္ၿပီး အေဟာကို ဖတ္ပါေလ။ ညံ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာကိုပါ ေဖာ္ျပေပး ထားပါ တယ္။ ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြ မွာလည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖို႔ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာေတြ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါ တယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီး ျဖစ္ေသာသင္သည္ အသက္….၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊၈၉၊၉၇၊၁၀၅ ႏွစ္ အတြင္း၌……

ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ရျခင္း အဖြဲအစည္းတစ္ခုအတြင္း ဝင္ေရာက္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။ နားခ်ိန္မ ရေလာက္ေအာင္ အလုပ္႐ႈပ္ေန လိ္မ့္မည္။

လြန္စြာပင္ပန္း လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ သည္။ မည္သည့္ အစားအေသာက္ပဲ စားစားအရသာ မ႐ွိဘဲျဖစ္ေန တတ္၏။

ဤကာလတြင္ အေမြရျခင္း(သို)အေမြကဲ့သို႔ေသာ အေမြမ်ား ပစၥည္းမ်ားရျခင္းၾကံဳရတက္၏။ ဤကာလ အတြင္း လက္ခံ လိုက္လ်ွင္ အလဟသ ကုန္ သြားတက္၏။ အထက္လူႀကီး ႀကီးကဲ သူတို႔က ကူညီမစ လိမ့္မည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပံုေတာ္မ်ားဝင္လာလိမ့္မည္။ပဥၨင္းခံရတတ္ျခင္း၊သီလ႐ွင္ဝတ္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရ တတ္၏။ အလုပ္တြင္ မေပ်ာ္ ပိုက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္၏။ေျပာင္းရန္စိတ္မကူးပါႏွင့္ဦး ။ ေျပာင္းလ်ွင္လဲ အဆင္မေျပ ႏိုင္ပါ။

ေငြဆံုးျခင္းေပ်ာက္ျခင္း မ်ားၾကံဳ ရတက္ ၏။ သူခိုးခိုး ခံရ တတ္၏။ ႐ွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ ေငြအကုန္အက် မ်ားတတ္ ၏။ ျပသနာေဟာင္းမ်ား ေရာဂါေဟာင္းမ်ားျပန္ေပၚေပါက္ တက္၏။

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ထဲမွ နာေရးၾကံဳ ရတတ္ ၏။ အိမ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႐ွိကေဆးရံုသို႔ပို႔ပါ။ အိမ္၌ မီးဖြားလ််ွင္ အဆင္မေျပျဖစ္ တတ္၏။အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမ ႈမ်ားတန္းစီေန တတ္၏။

အလႉရက္ မဂၤလာရက္ ရက္ေရႊျခင္းၾကံဳ ရတတ္၏။ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမိန္းမခိုးျခင္း ေယာက်္ား ေနာက္လိုက္ျခင္း မ်ား လုပ္လ်ွင္ ေဆြပ်က္ မ်ိဳးပ်က္ျဖစ္ ကုန္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါ သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား လူမ်ိဳးျခားနွင့္ တြဲပီး လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္၊ေသြးအားနည္းျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္း၊ေျခေထာက္၊ခါး၊က်န္းမာေရးည့ံျခင္းမ်ား ၾကံဳရ တတ္၏။

မေကာင္းေသာ အတတ္မ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျငင္း ခံရတတ္၏။ ေရႊဝင္ျခင္း ထြက္ေနေသာ ရတနာပစၥည္း မ်ားျပန္ဝင္ျခင္း မ်ားၾကံဳရ မည္။ ေရာဂါ ျဖစ္တတ္၏။ စိတ္ေထာင္း ကိုယ္ေက် ျဖစ္ေန လိမ့္မည္။

” ယၾတာ ”

တန္ခိုးႀကီး ဘုရားတြင္ ထီးျဖဴႀကီး လႉရင္း လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။ ကံေကာ္ၫြန္႔၊သေျပၫြန္႔၊ ေျခရင္ းထားအိပ္၍ ေရေမ်ာပါ။

အသက္…၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၆၊၇၄၊၈၂၊ ၉၀၊၉၈၊၁၀၆ ႏွစ္ အတြင္း၌

စေန သက္ေရာက္ ျဖစ္၏..

သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ အသစ္ရျခင္၊ေနရာ ထိုင္ျခင္း၊မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေရႊ ရျခင္းမ်ားၾကံဴရ တတ္၏။ ခရီးတို၊ခရီး႐ွည္မ်ား သြားေန ရလိမ့္ မည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လဲ သင့္အတြက္ အက်ိဳးထူးေစ ပါ လိမ့္မည္။

မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခု သင္ၾကားရျခင္း၊ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ားျပဳရတတ္၏။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမဝင္ တတ္၏။ အလုပ္အကုိင္၌ ထိခိုက္ တတ္၏။ ျပသနာႀကီးစြာေျဖ႐ွင္း ရတတ္ ၏။

ပင္ကနၷား၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ရတတ္၏။ မိမိႏွင့္ တကြ မိသားစုပါ က်န္းမာေရးညံ့တက္၏။ေဆးရံု၊ေဆးခန္းေရာက္ ရတတ္၏။မီး၊လ်ွပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္၏။အထူးသတိျပဳပါ။လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္၏။

ေရြႏွင့္ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ၾကံဳရမည္။စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ေငြအတြက္ေျပာ ဆိုေျဖ႐ွင္း ရျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကအကူအညီေကာင္းေပးလာလိမ့္မည္။သစ္၊သံ၊သြပ္ကိစၥမ်ား၊ေရတြက္ကုန္ပစၥည္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ အက်ိဳးေပး လိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ေဆြမ်ိဳး အႀကီးအကဲ တို႔က အကူအညီေကာင္းေပး လိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုလ်ွင္ ဆံုးပါးသြားတတ္၏။ ေျခေထာက္တြင္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္တတ္၏။လုပ္ငန္းအသစ္

အစီအစဥ္အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္တတ္၏။ ယခင္ ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုး သြားတတ္ ၏။ ေလာကဓံ တရား၏ မတရားညင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကိုခံရပီး မေမ်ာ္လင့္ပဲ သံေဝဂ တရားရလိမ့္မည္။

အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႉျဖစ္တတ္၏။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရ တတ္၏ ။ ေသာၾကာသမီး တစ္ဦး ညအိမ္ လာမွ သင္၏ဒုကၡမ်ား လြတ္ကင္းလိမ့္မည္။

“ယၾတာ”
စေနေန႔ညတြင္ အဝတ္ေဟာင္းဝတ္အိပ္၍ မနက္ တြင္ေရေမ်ွာပါ အုန္းကို အေခ်ာသပ္၍ ထံုးျဖင့္”ဥဳမ္”အကၡရာေရးၿပီး မီးထြန္းပါ။

အသက္…၃၊၁၁၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅၊၈၃၊၉၁၊၉၉၊၁၀၇ ႏွစ္ အတြင္း၌…..

ၾကာသပေတးသက္ေရာက္ ျဖစ္၏

ယုခုႏွစ္အတြင္း သင္သည္ စက္ပစၥည္းမ်ား စိန္ထည္ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္အၾကံ အစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္။အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ေပၚလာ လိမ့္မည္။

ဤကာလတြင္ ပစၥည္းမ်ားကိုထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းသစ္ႀကီးႀကီးမားမားစရန္မေကာင္းပါ။ေငြကံမေကာင္းေသးပါ။ လာဘ္လဲ အလြန္ပိတ္ေန လိမ့္မည္ ။ ထီးလဲ မထိုးသင့္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစု အတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆုိးရြားရြား ညံသြာ းတတ္၏။

လူမ်ိဳးျခားက အကူအညီေပးလိမ့္မည္ ေအာက္လက္ငယ္သားတို႔က အကူအညီေပးလိမ့္မည္။ဟိုဟာလုပ္ ရေကာင္းႏိုးႏိုး ဒီဟာ လုပ္ရေကာင္းႏိုးႏိုးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ သြားတတ္၏။

အမွားမွားအယြင္းယြင္းဆံုးျဖတ္မိ တတ္၏။ မၾကာမီ ကံေကာင္းဘက္ သို႔ေရာက္ေတာ့မည္။ ေလာေလာဆယ္ သတိထား၍ သည္းခံ လိုက္ပါ။

မသြားခ်င္ေသာခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာ ခရီးမ်ား သြားလာ ရတတ္၏။ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ တို႔က မိမိအေပၚအထင္ လြဲတတ္သည္။သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရးညံတတ္၏။ ေရႊထြက္မည္ အိမ္ခန္း ဆိုင္ခန္း ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ မည္။

ကန္ေတာ့ပြဲ နတ္အုန္းသီးတို႔မွ အစို႔ေပါက္ လိမ့္မည္။ ေျခလက္မ်က္ျခင္း ခါးနာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္၏။ စပ္တူ႐ွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္ လိမ့္မည္။ လုပ္လ်ွင္ေအာင္ျမင္ မည္။ဘိုးေတာ္တု ဆရာတု မ်ားေရာက္ လာတတ္၏။ ေငြလူလိမ္ ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ့ တတ္သည္။

မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင္ မေမ်ာ္လင့္ပဲ လမ္းခြဲ ရတတ္ ၏။ သားသမီး႐ွိက အိမ္မွ ထြက္သြား လိမ့္မည္။ ဤအခ်ိန္အခါသည္”အေဖကို ကာျပန္ဖူးေသာ သီဟဗာဟု”ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ယၾတာ
အုန္းစိမ္း အဝလွပ္၍ အရည္စစ္ပါ။ ဆားလက္သံုး ဆုပ္ထည့္ၿပီး ေညာင္ပင္ႀကီးႀကီးမွ ႐ုကၡစိုးတြင္ လႉရင္း လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။

အသက္…၄၊၁၂၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆၊၈၄၊ ၉၂၊၁၀၀၊၁၀၈ ႏွစ္ အတြင္း၌ ..

ရာဟု သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ ယခုႏွစ္ အတြင္း၌ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလိိ့မည္။ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားသို႔ သြားျခင္း၊ ကေလးမ်ားကို ႐ုပ္႐ွင္ ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စလုပ္ရ တတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လည္း လြန္စြာအက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္။ ေငြအလြန္ရႊင္ေန မည့္ ကာလျဖစ္ သည္။

အလႉအတန္းျပဳရျခင္း၊မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ ရတတ္၏။ ေရႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ဝင္မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ပံုေတာ္မ်ား ႂကြလာမည္။

သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ ပါသည္။ ဤကာလ အတြင္း စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကို္ယ္က်င့္ တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ ကို္ယ္က်င့္တရားပ်က္ေသာ္ ႏွစ္ရည္ ဒုကၡေတြ႔ တတ္၏။

အမႈအခင္းျဖစ္ေန သူကို ေငြမေခ်း ပါႏွင့္။ အာမခံ မလိုက္ ပါႏွင့္။ သတိျပဳေ႐ွာင္ က်ဥ္ပါ။အိမ္ေထာင္႐ွိ သူဆိုလ်ွင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပႀကီး စြာျဖစ္ တတ္၏။ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပး တတ္၏။

နာေရး ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခရီးသြား ရတတ္၏။ ကတိ စကားမ်ား ပ်က္တတ္၏။ဆရာသမား ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား၊မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္၏။

အစားမွား၊ေဆးမွားျဖစ္ခ်င္း သြား ဒုကၡေပးျခင္း မ်ားၾကံဳ မည္။ ေျမကိစၥ အေမြကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ေရတြင္း၊ေရကန္ ကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္ လ်ွင္ေအာင္ျမင္ မည္။ခရီးကိစၥမ်ား အထစ္အေငါ့ အဆင္မေျပ ျဖစ္ တတ္၏။

“ယၾတာ”
ေမြးေန႔ နံနက္တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားသို႔သြား၍ ေရာင္စံုၾကက္လ်ွာ ၆ လက္လႉရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ။ ဆိတ္သားဟင္းႏွင့္ ထမင္းၾကမ္း နယ္၍ ေခြးေႂကြးပါ။

၅၊၁၃၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊၇၇၊၈၅၊ ၉၃၊၁၀၁ ႏွစ္ အတြင္း၌ …

ေသာၾကာသက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း မိဘကို ေကာင္းစြာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၏။စီးပြား သိသိသာသာ တက္မည္။သိၾကား မလိုက္သကဲ့သို႔ လက္႐ွိအေျခအေနထက္မ်ားစြာျမင့္တက္သြားမည္။

လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာခရီးမ်ား ျပည္တြင္ျပည္ပ ခရီးမ်ားသြားရတတ္၏။ဝန္ထမ္းျဖစ္လ်ွင္ ရာထူး တတ္ျခင္း၊အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္းမ်ားၾကံဳမည္။

သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္း၊ပညာေကာင္းရျခင္းမ်ားၾကံဳမည္။မိတ္ေဆြေကာင္း၊ဆရာေကာင္းမ်ား ေတြ႔မည္။ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ေျမကိစၥ အေမြကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ေငြ႐ွာရလြယ္ျခင္း၊ေငြအဝင္ အထြက္ၾကမ္းျခင္း မ်ားၾကံဳလိမ့္ မည္။

ရပ္ေဝးမွ စာမ်ား၊အဆက္အသြယ္မ်ား ရမည္။ ရန္မ်ားျခင္း၊ စကားမ်ားေျဖ႐ွင္ ရျခင္း၊ရင္းႏွီးသူအားလုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္ မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရျခင္းမ်ားၾကံဳ မည္။စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ မဟုတ္ပါ။

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေနရာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ အမႈအခင္း ရံုးျပင္ ကႏၱား ႏွင့္ပတ္သက္ ရတတ္၏။ စိုးရိမ္စရာ မ႐ွိပါ။ အိမ္ေထာင္႐ွိသူးဆိုလ်ွင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ အတြက္ စိတ္ညစ္ ရတတ္ ၏။

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေ အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္၏။ လမည့္ေမြးလ၊ေမြးရက္အထိ၊အသုဘေ႐ွာင္ျခင္း၊ သခ်ႋင္းေျမ နင္းျခင္းမ်ား မလုပ္ ပါႏွင့္

အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး ညံျခင္း ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံျခင္း ဒူး၊နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ၾကံဳရ တတ္၏။ စပ္တူ႐ွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လ်ွင္ေအာင္ျမင္ မည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္ပါ၏။အုန္းအစို႔ေပါက္တတ္၏။

“ယၾတာ

ၾကာသပေတး ေန႔ နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရား၌ စမူဆာ တစ္ပြဲဆြမ္းေတာ္ ကပ္ရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ။ ထန္းလ်က္ခဲ ေခြးေႂကြးပါ။

အသက္..၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈၊၈၆၊ ၉၄၊၁၀၂ ႏွစ္ အတြင္း၌ ….

တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ယခုႏွစ္အတြင္း၊ အလုပ္ေနရာ၊အိမ္ေနရာ၊ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္းလုပ္ရတက္၏၊ လုပ္ငန္း အသစ္ေပၚျခင္း(သို႔)လက္႐ွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚလာ လိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ့ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတက္၏။ အိမ္ေထာင္မ႐ွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က် တက္ေသာ ကာလျဖစ္၏။သင့္အေနနဲ႔ စီးပြားအလြန္တက္ေနၿပီ၊ ခ်မ္းသာေနၿပီဟု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အေပါင္းအသင္းတို႔က

အထင္ႀကီးေန လိမ့္မည္။ သူခိုး မ်က္စိ က်ခံရေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတက္ေၾကာင္းသတိျပဳပါေလ။ခရီးအက်ိဳးေပးေအသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ဘုရားဖူးခရီးသြားရတက္၏။ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံု မည္။

ရပ္ေဝးမွေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားေရာက္လာ တက္၏။ အိမ္သို႔ အေတာင္ေပါက္ေသာ သတၱဝါဝင္လာတက္၏။ ဝင္လ်ွင္ နမိတ္ေကာင္း ၏။ သြပ္၊သံ၊သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာတက္၏ ။

မိတ္ေဆြရင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တို႔က ဒုကၡေပး တက္၏။ ေျမကိုအေၾကာင္းျပဳ၍စိတ္ညစ္ ရတက္၏။ ေရြႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ဝင္လာ တက္၏။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ဓာတ္ေတာ္၊ရဟႏၱာ ပံုေတာ္မ်ား ဝင္လာ တက္၏

စက္ပစၥည္းမ်ား အသစ္လဲ ရျခင္း၊ ထြက္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ဝင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။ လက္ဝတ္ရတနာ ေက်ာက္ျပဳတ္ ထြက္ျခင္း၊ေပ်ာက္ျခင္းျဖစ္ တက္၏။

ဤကာလသည္ ငယ္ရြယ္ သူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးတြင္ လမ္းခြဲရေလာက္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ ပါ၏။ အလႉအတန္း ကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥ ရက္ေရႊ႔ရတက္၏။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာၾကံဳ ရတတ္ ၏။

မိသားစု အႀကီးအကဲ၊ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတက္၏။ ေငြေၾကးအထစ္အေငါ့ႀကီးစြာ ျဖစ္ျခင္း ေႂကြးဆံုးျခင္းတို႔ ၾကံဳရတတ္၏။

“ယၾတာ”
မည္သည့္ဘုရားတြင္ မဆို ေသာၾကာေန႔နံနက္တြင္ ဗုဒၶဟူးေဒါင့္ကို သြား၍ ႆသ. သနာအလံ(၁၀)လက္လႉ၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။ ဘဲဥတြင္ အမည္ေရး၍ ေပါက္ခြဲပါ။

အသက္…၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၇၉၊၈၇၊ ၉၅၊၁၀၃ ႏွစ္ အတြင္း၌….

တနလၤာ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

ယခုႏွစ္အတြင္း သင္သည္ အလႉအတန္း ကိစၥမ်ား မုခ် လုပ္ရမည္ျဖစ္၏။ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ဝင္လာမည္ျဖစ္၏။ မိမိ၏အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ထီေပါက္၍လည္ေကာင္း ဝင္လာတက္၏ ။

ဤကာလ၌ သာမန္ အေျခအေနမ်ိဳး မွေန၍ စီးပြား အ႐ွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ ကားပိုင္ျဖစ္ သြားတက္၏။ မိမိ အားျပသနာလုပ္ေန သူမ်ား ႐ွိလ်ွင္ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္။ မသင့္ျမတ္ သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ သြားမည္။

အေရးႀကီးေသာ ကံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖစ္၏။ ဤအခ်ိန္၌ မထိန္းသိမ္ းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္(၃)ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္းျဖစ္ တတ္၏ ။

အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ ဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရ တက္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ အထက္လူႀကီး မိသားစုအႀကီးအကဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရ မည္ျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္ မည္ျဖစ္၏။

ခရီးမ်ားမၾကာခန ထြက္ရ တတ္၏။ ထိုခရီးမ်ား သည္လဲ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္မည္။ ဝန္ထမ္းဆိုလ်ွင္ ရာထူး တက္ျခင္း၊ အေျခအေနျမင့္ တက္ျခင္းၾကံဳရ လိမ့္မည္ျဖစ္၏။ ပညာေရး ကိစၥမ်ား၊ သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ ရတတ္၏။

ေရႊထြက္ျခင္း ေရႊအတြက္ေျပာ ဆိုေျဖ႐ွင္း ရျခင္း ၾကံဳရတတ္ ၏ေအာက္လက္ငယ္သား၊သားသမီး ထြက္သြားျခင္း ၄င္းတို္အတြက္ ေသာကေရာက္ျခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္၏။ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း အစားမွားျခင္း၊

ေဆးမွားျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။စာရြက္စာတမ္းကိစၥ ၊စာခ်ဳပ္ကိစၥမ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္းမ်ားၾကံဳရ တတ္၏။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီေပးႏိုင္၏။ လက္႐ွိ အလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မဝင္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလို စိတ္မ်ားၾကံဳ လာတက္၏။

“ယၾတာ”
တနလၤာ ေန႔၌ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တစ္ဆူတြင္ တံခြန္လံုး(၉)လံုး လႉ၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။အ႐ူးကို အာလူးေၾကာ္ေကြၽးပါ။

အသက္…၈၊၁၆၊၂၄၊၃၂၊၄၀၊၄၈၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀၊၈၈၊ ၉၆၊၁၀၄ ႏွစ္ အတြင္း၌…

အဂါၤ သက္ေရာက္ ျဖစ္၏

သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘုရားဆင္း တုေတာ္ပံုေတာ္ ရဟႏၱာ ပံုေတာ္မ်ားႂကြလာတတ္၏။ မထင္မွတ္ထားေသာ ခရီးမ်ား၊ မရည္ရြယ္ေသာ ခရီးမ်ား သြားရ တတ္၏။ လူမ်ိဳးျခားကူညီျခင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ

ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရ မည္ျဖစ္၏။ နာမည္ဂုဏ္ သတင္းတိုးတက္ျခင္း ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္ျခင္း မ်ားၾကံဳရ မည္ျဖစ္ ၏။ မနာလိုသူ လဲေပါ လိမ့္မည္။မိမိထက္ ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပး တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ ၏။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား မိတ္ရင္းေဆြရင္း မ်ားႏွင့္လမ္းခြဲ ရတတ္ သည္။ စေနနံ ပစၥည္းမ်ားဝင္လာလိမ့္မည္။ ေရတြင္းေရကန္ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ မည္ျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေတာ့ မလိုလိုႏွင့္ အခက္အခဲႀကီး စြာၾကံဳရ တတ္၏ႀကီးကဲ သူမ်ား အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ ရတတ္ ၏။

အလႉပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီအစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ၾကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရတတ္၏။ အိမ္ေထာင္႐ွိလ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေနမည္။

လက္႐ွိ အလုပ္အကိုင္ေျပာင္းခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေန မည္။ ေျပာင္းလ်ွင္ ပိုဆိုးသြား တတ္၏။အစာအိမ္ျဖစ္ျခင္း က်န္းမာေရး ညံ့၍ ေျခေထာက္၊ခါး၊သြား ဒုကၡေပးျခင္းၾကံဳရတတ္၏။

ဤကာလအတြင္း အမႈအခက္းမျဖစ္ေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို ႔လို႔ေပ၏။ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္မၿပီးႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္၏။ ေငြႏွင့္ လိုက္လ်ွင္ ႐ွံုးသြားတက္ ပါ၏။ ပစၥည္းမငွါးရမ္း ပါႏွင္။့ ဆံုးသြားလိမ့္မည္။

ဤကာလအတြင့္ မည္သည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳသည္ျဖစ္ေစ အားကိုး မ႐ွာပါႏွင့္။ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာေပၚလာ တတ္၏။ ေအာက္လက္ ငယ္သား ထြက္သြား တတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံံ့ျခင္းၾကံဳရ တတ္၏။

ထီဘက္၌ ကံေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါ၏။ ပညာအသစ္ တစ္ခု ရတတ္၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံလိမ့္ မည္။ေဆးရံု၊ေဆးခန္းသြား ရတတ္၏။ ေက်ာဒုကၡေပးျခင္း၊ေက်ာ၌က်န္းမာေရး ညံ့ျခင္းေရာဂါ ရျခင္းမ်ားျဖစ္ တတ္၏။

“ယၾတာ”
စေနေန ႔နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရား၌ မုန္ဖက္ထုပ္ ၁၂ ထုပ္လႉ၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါ။ သခြားသီးတြင္ သြားၾကားထိုးတံ သက္ေစ့ စိုက္၍ ေရေမ်ာပါ။

က်န္ေန႔သားသမီးမ်ား အတြက္ ကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ေဗဒင္၊ယၾတာ၊ဂမ႓ီရအေၾကာင္းမ်ားကို သိခ်င္တယ္၊ ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သာထက္ဆန္း အေကာင့္ကို Follower လုပ္ၿပီး See first လုပ္ထားပါ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လိုလားေသာ…

☯ဆရာသာထက္ဆန္း ✡

က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားအေနာက္ဘက္မုဒ္၊ 09762992335