မယား ( ၇ ) မျိုး ၊ လင် ( ၈ ) မျိုး ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲ? မသိသေးရင် ဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်

မယားခုႏွစ္မ်ိဳး ၊ ရွိၿမဲ႐ိုးတြင္ ၊ ခိုးသူအရွင္ ၊သူသတ္သြင္းသို႔ ၊ အၾကင္မယား ၊ လား၏ငရဲ ၊အၿမဲမွတ္ဘိ ၊ အမိတမြ္ ၊ ႏွမမယြန္း ၊ခင္ပြန္းသဖြယ္ ၊ ကြၽန္ႏွယ္ေလးျဖာ ၊ မယားမြာကား ၊နိပၼာနတ္ျပည္ ၊ လာၿမဲမည္၏ ၊ယင္းသည့္ေလးသြယ္ ၊ မယားဝယ္လည္း ၊ကြၽန႔္ႏွယ္အလား ၊ထိုမယားမူ ၊ ေယာၾကာင်္းဆုပန် ၊ နိဗၺာန္ဆုေကာင္း ၊ေတာင္းကမလြတ္ ၊ မခြၽတ္တူတည္ ၊ ျပည့္ၿမဲမည္၏ ။

( က ) ခိုးသူနဲ႔တူတဲ့မယား ၊

( ခ ) အရွင္သခင္နဲ႔တူတဲ့မယား ၊

( ဂ ) သူသတ္ေကာင္နဲ႔တူတဲ့မယားအဲ့ဒီသုံးမ်ိဳးမေကာင္းဘူးတဲ့ ေသတဲ့အခါ ငရဲသြားရမယ္တဲ့

( ဃ ) အေမနဲ႔တူတဲ့မယား ၊

( င ) ႏွမနဲ႔တူတဲ့မယား ၊

( စ ) မိတ္ေဆြနဲ႔ တူတဲ့မယား ၊

( ဆ ) ကြၽန္မနဲ႔တူတဲ့မယား ၊ဒီေလးမ်ိဳးေကာင္းတယ္ေသတဲ့ အခါနတ္ျပည္ေရာက္မယ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ

တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အနာသပိဏ္ သူေဌးအိမ္ ႂကြေတာ့ အိမ္သူအိမ္သာေတြဟာ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္ ။ဒါနဲ႔ဘုရားရွင္က သူေဌးႀကီးကို ဒီလိုေမးတယ္

ဒါယကာ .. ငါးလုေနၾကတဲ့ တံငါေတြလိုသင့္ရဲ႕ အိမ္သဴ အိမ္သားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာဆိုေနၾကတာလဲ ေမးေတာ့ -အနာသပိဏ္သူေဌးႀကီးဟာ အရွက္ရတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔ – ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေခြၽးမသူဇာတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေကလးမဟာ ေယာကၡမလင္သား ၊ တ်ခားမိသားစုမ္ားကို ရွိတယ္လို႔ေတာင္ သူ႔စိတ္ထဲထားပုံမေပၚဘူး ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ႐ိုေသေလးစား ဂ႐ုမထား ၊ မျမတ္ႏိုးမပူေဇာ္ပါဘုရား လို႔ေလွ်ာက္ပါတယ္ ။ ကဲသူေဌးႀကီး သုဇာတာကို ေခၚလိုက္ပါဦး ဆိုၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သူဇာတာကို မယား ( ၇ ) မ်ိဳး အေၾကာင္းေဟာျပပါသတဲ့

( က ) ခိုးသူနဲ႔ တူတဲ့မယား ၊လင္သားရွာေဖြတဲ့ ပစၥည္းကို တိတ္တဆိတ္ခိုးယူျခင္း ၊ လင္သားမသိေအာင္ ဝယ္ျခမ္းစားေသာက္ ဝတ္ဆင္ေပးကမ္းျခင္း ၊ ကိုယ္ကေကာင္းတာေတြ စားေသာက္လို႔ လင္သားကို ျဖစ္သလို ေႂကြးေမြးျခင္း ။

( ခ ) အရွင္သခင္နဲ႔တူတဲ့မယား ၊အပ်င္းႀကီးၿပီး အလုပၼလုပႅိုတာ ၊ ႐ိုင္းပ် ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏိုင်လိုမင်းတက်ေယာၾကာင်္းကို ေျပာဆိုဆက္ဆံတာ ၊ လင္သားရဲ႕ ေဆြးမ်ိဳးအသိုင္း အဝိုင္းကိုပါ ေမာက္မာစြာဆက္ဆံတာ ၊

( ဂ ) သူသတ္ေကာင္နဲ႔ တူတဲ့မယား ၊လင္သားအေပၚ ျပစ္မွားလိုစိတ္ရွိတာ ၊ ျပႆနာေပးတာ ၊ ဂ်ီတိုက္တာ ေအလးမထားတာ ၊တခြားေယာၾကာင်္းတဈဦးအေပါ်တပ်မက် တာ ၊ လင္သားအေပၚျငဴစူေနတာ ။

( ဃ ) အေမနဲ႔တူတဲ့မယား ၊လင္သားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို အၿမဲၾကည့္တာ ၊ တိုးတက္ေအာင္အႀကံေပး ကူညီေစာင့္ေရွာက္တာ ၊ အမိက သားကိုၾကင္နာစြာ အေျပာဆိုသလို လင္သားနားဝင္ခ်ိဳေအာင္ ေျပာဆိုတတ္တာ ။

( င ) ႏွမနဲ႔တူတဲ့ မယား ၊အမႀကီးက ညီမမ္ားကို ေစာင့္ေရွာက္သလို မိမိလင္သားကို ႐ိုေသထိန္းသိမ္း ၊ ေစာင့္ေရွာက္တာ ၊ အရွက္အေၾကာက္စိတ္ထားၿပီး လင္သားအလိုသိတတ္တာ၊

( စ ) မိတ္ေဆြနဲ႔ တူတဲ့မယား ၊လင္သားနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ အခ်ိန္ၾကာ ကြဲကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြနဲ႔ ေတြ႕ရသလိုဝမ္းသာလႈိက္လွဲရွိတာ ၊ မ်ိဳး႐ိုးဂုဏ္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားရွိတာ ၊ မေလးမစားမျပဳတတ္တာ ။

( ဆ ) ကြၽန္မနဲ႔ တူတဲ့မယား ၊လင္သားက ျပစ္တင္ ေျပာဆိုသတ္ပုတ္မယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေပမယ့္သည္းခံ ၿငိမ္သက္ေနတာ ၊ ျပန္လွန္မေျပာတာ ၊ ကက္ကက္လန္ ျပန္ရန္မေတြ႕တာ ၊ စိတ္မဆိုး စိတ္မေကာက္ဘဲ က်င့္သုံးတာ ။

သုဇာတာ ဒီ ( ၇ ) မ်ိဳးမွာ သင္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားထဲ ပါဝင္လဲ လို႔ဘုရားရွင္ကေမးေတာ့ မွန္လွပါဘုရား ၊ တပည့္ေတာ္ကြၽန္မနဲ႔တူတဲ့ ဇနီးျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ပါ့မယ္လို႔ ဝႏၡံခဲ့သတဲ့ ။

ဇနီးသည္ရဲ႕႐ိုေသေလးစားျခင္း မခံရတဲ့ အရည္အခ်င္းညံ့ည့ံ လင္ ( ၈ ) မ်ိဳး ၊

လင္မြဲ လင္နာ ၊ လင္သူရာႀကိဳက္ ၊ လင္မိုက္ လင္ဖ်င္း ၊- လင္ပ်င္း လင္အို ၊ အလိုမျဖည့္ ၊ မျပည့္ဆႏၵ ၊ ရွိတုံကလွ်င္ ၊- မိန္းမဟူသည္ ၊ ဤရွစ္မည္ေၾကာင့္ ၊ မၾကည္မသာ ၊- အနာဒရ ၊ ျပဳတတ္စြာ။

( က ) ဆင္းရဲတဲ့လင္ ၊ စီးပြားဥစၥာရေအာင္ ရွာေဖြမေပးႏိုင္ဘဲ မိန္းမလုပ္စာမွီခိုစားေသာက္တဲ့ လင္ကို ဇနီးသည္က ေမလးစားဘူး ။

( ခ ) အနာေရာဂါ စြဲကပ္ေနတဲ့လင္ ၊ ကုသလို႔မေပ်ာက္ႏိုင္ ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါစြဲ ။ ရသမြ္ ေငြေၾကးလည္း ေဆးဖိုးဝါခနဲ႔ ကုန္ေနရတဲ့လင္ကို ဇနီးသည္က ေမလးစားဘူး၊

( ဂ ) အရက္ေသစာ အလြန္အကြၽံေသာက္စားတဲ့လင္ ၊ ျပႆနာေတြေပၚ ၊ စီးပြားပ်က္ အရွက္ရစရာျဖစ္လို႔ အဲ့ဒီလင္မ်ိဳးကိုလည္း ဇနီးသည္က ေမလးစားဘူး ၊

( ဃ ) ေပေတမိုက္မဲတဲ့လင္ ၊ လူႀကီးမိဘ ဆရာသမား ႐ိုေသေလးစားရမွန္ ၊ ပူေဇာ္ျမတ္ႏိုးရမွန္း မသိတဲ့ လင္မ်ိဳး ၊ ေျပာဆိုၫႊန္ျပ ဆုံးမစကား နားမဝင္တဲ့လင္မ်ိဳး ။

( င ) ဖ်င္းတဲ့ အ , တဲ့လင္ ၊ သူမ်ားေခၚရင္သြား ၊ ခိုင္းရင္လုပ္ ၊ အ, တယ္ န, တယ္တဲ့ ၊ အ, တာက ေအာက္တန္းက်တာ ၊ န, တာက ေနာက္တန္းေနရာေရာက္ေနတာ ။

( စ ) ပ်င္းတဲ့လင္ ၊ လက္ေၾကာတင္းေအာင္အလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ကူလိမ့္ႏိုး သူတစ္ပါးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဝီရိယ လုံ႔လမရွိတဲ့လင္ ။

( ဆ ) အားအင္ယိုယြင္း အိုမင္းေနတဲ့လင္ ၊ ဇနီးက ငယ္ငယ္လင္သယ္က အသက္ႀကီးအ႐ြယ္မတူၾကရင္လည္း တကယ္မၾကည္ျဖဴလွဘူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ ။

( ဇ ) ပစၥည္းဥစၥာ အလိုဆႏၵျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းမေပးတဲ့လင္ ၊ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ဝတ္စားေနမႈနဲ႔ အလိုရမၼက္ကို မျဖည့္ဆည္းတဲ့ လင္ကိုလည္း ဇနီးကေမလးစားဘူးတဲ့ ။ (crd)