“သွားရည်ပါကျတယ် အသံထွက်ဖတ်ကြည့်…..

“သွားရည်ပါကျတယ် အသံထွက်ဖတ်ကြည့်

Crd…

သိန်းသန်းသည် သိုင်းသင်သောသူ။သုံးသိန်းသုံးသောင်းသော သိုင်း သူသိသည်။သို့သော်သွေးသောက်သိုင်းသာ သီးသန့် သူ သုံးသည်။ သွေးသောက်သိုင်း သုံးသော် သုသာန်သို့ သွေး သွားသွားသွန်သည်။

သူသည် သန်သည်၊ သွက်သည် သူ့သားသည် သန့်သည် … သို့သော် သေးသေးသွယ်သွယ်သူ့သားသူ သွန်သင်သည် ” … သား … သွေးသောက်သိုင်းသင် … ”

သို့သော် သူ့သားသည် “သေး သောက်သိုင်းသာ သင်သည်။ သေး သောက်သိုင်းသင်သော် သေး သွန်သည်သူ့သားသွေးသိုးသွေးသောက်သိုင်းသည် သဲသောင်သို့ သေး သွားသွားသွန်သည်သဲသယ်သောသူ သိသော် သတ်သည်
သူ့သား သေသည် သူသိသော် သဲသောင်သို့ သူသွားသည်။

သဲသယ်သောသူ သုံးသောသိုင်းသည် … သို့သော် သူသုံးသောသိုင်းသူသိသည် သွေးသောက်သိုင်းသည် သာသည်။ သူ သွေးသောက်သိုင်းသုံး သုတ်သင်သည်။သဲသယ်သောသူ သေသည်။သူ့သားသေသွားသော် သုသာန်သို့ သူသယ်သွားသည် …

သူ သုံးသပ်သည် … သူ သိသွားသည်” သေသောသူသည်သုသာန်သို့ သေသေသပ်သပ်သက်သက်သာသာ သွားသည် ”

တွံ တေး တံ တား

တွံတေးတံတားတည်တော့ တွင်းတွေ တူးတယ် တံတားတိုင်တွေ တပ်တယ်။တွင်းတွေ တာတေ တူးတယ်။ တိုင်တွေ တာတီးတပ်တယ်။တွင်းတူးတုန်း တာတေ တွေးတယ်…

“တွင်းတစ်တွင်း တူးတိုင်း တိုင်တစ်တိုင်တပ်တယ်…တွင်း တွမ်တိတူးတော့ တိုင်တွမ်တိတွင်းတစ်တွင်းတိုးတူးတော့ တိုင်တစ်တိုင်တိုး ”

တာတေ တွက်တာ တော်တယ်တွင်းတွမ်တိတူးတယ်။တိုင်း(မ်) တိုတော့ တွင်းတိမ်တိမ်တွေ တူးတာ…တင်တော့ တွင်း တွမ်တီးတူးတိတိ တိုးတင်တယ်….

တွင်းတိုးတော့ တိုင်တိုးတယ် တိုးတဲ့တိုင်တွေ တာတီးတွမ်တယ်တာတီးတွမ်တာ တွေ့တော့ တာတေ တားတယ်

တိုင်တစ်တိုင်တောင်းတယ်တောင်းတော့ တာတီတင်းတယ်…တွန့်တယ်တာတေတွယ်တော့.. တာတီးတိတ်တယ်

တို့တွေ တွေ့တဲ့ တွံတေးတံတား တာတီး တာတေ တည်တဲ့ တံတားတစ်တောင်တိတိတိုင်းတူးတဲ့ တွင်းတိမ်တိမ်တွေတိုင်တိုတိုတုတ်တုတ်တွေ တော်တော်တောင့်တင်းတဲ့တုံးတံတားတွေ တော်တော်တွေ့တယ်။

တာတီးတိုင်တွေတွမ်တာ တောတွေတောင် တုံးတယ်တဲ့တောတွေတိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုး တောင်တွေတတိတိတက်တုန်းတာတေတော့ တာတီးတွေ့တိုင်း တိုင်တစ်တိုင် တောင်းတုန်းတဲ့…

( စာကြွင်း )

ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် ရေးရင် ရိုးရိုးရွရွ ရှိ၍ ရွှေရိုးရဲ့ရွာ ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့ရောက်ရင် ရွှေရေး ရဲ့ ရှူရှူး ရှူ ရင်း ရွှတ်ရွှတ် ရေရွတ်ရန် ရောင်းရင်းရေ..

မောလိုက်တာ…..

ᶜʳᵉᵈⁱᵗ ᵗᵒ ᵒʳⁱᵍⁱⁿᵃˡ ʷʳⁱᵗᵉʳ📲